• Kalendář

Kalendář


‹  Listopad 2018  ›

ČtSoNe
1234
PoÚtStČtSoNe
567891011
PoÚtStČtSoNe
12131415161718
PoÚtStČtSoNe
19202122232425
PoÚtStČt
2627282930

23. května 2018 – 31. prosince 2018

Mikuláš Klaudyán: První mapa Čech 1518 v Mapové sbírce

Knihovna geografie a Mapová sbírka Geografické sekce PřF UK vás zvou, u příležitosti 500. výročí vydání první mapy Českého království, na výstavu Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518.


10. října 2018 – 12. listopadu 2018

Lenka Horňáková Civade

Unie výtvarných umělců,z.s.Hradec Králové ve spolupráci s Lékařskou fakultou zve na výstavu obrazů a kreseb Lenky Horňákové-Civade v Galerii Na Hradě, v budově Lékařské knihovny LF HK.


17. října 2018 – 17. listopadu 2018

Festival: 100 roků satiry

Fakulta humanitních studií UK srdečně zve na festival 100 roků satiry, kterou pořádá společně s Filozofickou fakultou UK, Český rozhlasem Vltava, Sametovým posvícením a Kampusem Hybernská. Jedná se o celoměsíční festival nabitý přednáškami, debatami, hudebními i divadelními představeními. Festival se týká primárně satiry, její společenské funkce a jejích proměn v dobových kontextech. Od 1. do 28. října probíhá zároveň soutěž Satirikonfest 2018, ve které žáci středních škol soutěží o nejlepší satirický pamflet.


3. listopadu 2018

2. ročník konference Setkání s Hejného metodou

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se společností H-mat, o.p.s. pořádá druhý ročník konference Setkání s Hejného metodou pro učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ.


7. listopadu 2018

II. prezentace projektové dokumentace „Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum“ ve fázi dokumentace pro územní řízení

Zástupci projektantů a architektů z ateliéru "Znamení čtyř - architekti" představí veřejnosti projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, která je výsledkem několika měsíců intenzivního projektování a projednávání návrhu stavby tak, aby konečná podoba návrhu obou budov - Biocentra a Globcentra - byla akceptovatelná všemi zainteresovanými stranami.


8. listopadu 2018

Přednáška Andrey Griesebner: Wives for Divorce - Husbands for Cohabitation. Marriage Litigations in Austria from the 16th to the 20th Century

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK a Oddělením pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR vás zve na přednášku prof. Dr. Andrey Griesebner (Universität Wien) „Wives for Divorce - Husbands for Cohabitation. Marriage Litigations in Austria from the 16th to the 20th Century“.


9. listopadu 2018 – 11. listopadu 2018

Kurz: Instruktor lezení na umělých stěnách

Velmi intenzivní kurz objasňuje využití lezeckých aktivit ve volnočasových aktivitách, při školní tělesné výchově. Zdůrazňuje prvky bezpečnosti, poukazuje na stavbu lezeckých programů pro různé věkové kategorie a představuje široké možnosti využití lezení na umělých stěnách ve školní TV


9. listopadu 2018

Konference (Za)co můžou media

Evangelická teologická fakulta si vás dovoluje pozvat na

9. mezioborovou konferenci Diakoniky, tentokrát pod názvem (Za) co můžou média.


9. listopadu 2018 – 10. listopadu 2018

Zážitkovka v netradičních předmětech

Studenti si vyzkouší jak mohou využívat prvky zážitkové pedagogiky v předmětech jako je čeština a matematika. Získají informace o základních prvcích zážitkovky, vyzkouší na vlastní kůži některé aktivity a sami budou tvořit svoje návrhy aktivit.


9. listopadu 2018

Vítání knihy: „Sto let. Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost?“

Fakulta humanitních studií UK, Sociologické nakladatelství (SLON) a editoři knihy Jan Horský a Miroslav Hroch Vás srdečně zvou na vítání knihy „Sto let. Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost?“. V programu vystoupí někteří z autorů a autorek knihy, úvodní slovo přednese prof. Miloš Havelka. Vítání bude spojeno s odbornou debatou.


10. listopadu 2018

Informační den UK

Uvažujete o studiu na Univerzitě Karlově? Navštivte Informační den UK. Formou prezentací jednotlivých fakult v posluchárnách a na informačních stáncích představíme naši studijní nabídku. Uvítáme všechny zájemce o studium – přijďte a zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá.

Více informací naleznete na https://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-118.html.


12. listopadu 2018

Možnosti studia v zahraničí pro studenty lékařských fakult

Seminář o studiu v zahraničí je zaměřen výhradně na ty možnosti, které se nabízejí studentům lékařských fakult, medikům. Tato cílová skupina je totiž, co do variability nabídky mobilit, skupinou nejvíce omezenou a nadto (kvůli svému zaměření) v kontextu mezinárodního studia značně specifickou, rádi bychom jí proto prostřednictvím této akce věnovali více pozornosti.


13. listopadu 2018

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii (Josef Fulka)

Hostem pravidelného semináře Společnosti pro filosofickou antropologii bude Josef Fulka, který působí na Fakultě humanitních studií UK. Přednáška s názvem „Když ruce mluví“ se koná právě od 18:30 v Pražském kreativním centru v sále Minuta (druhé patro).


14. listopadu 2018

Přednáška dr. Xin Liu: „Counting Zero: Rethinking Essence and Difference in Feminist Epistemologies“

Katedra genderových studií na Fakultě humanitních studií UK srdečně zve na přednášku dr. Liu Xin z helsinské univerzity. Přednáška „Counting Zero: Rethinking Essence and Difference in Feminist Epistemologies“ se bude konat ve středu 14. listopadu 2018 v 10:30 v budově FTVS UK (José Martího 269/31 Praha 6 – Veleslavín) v místnosti FHS 1.


16. listopadu 2018

Pražská bezpečnostní konference 2018

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa se 16. listopadu uskuteční 14. Pražská bezpečnostní konference, tentokrát na téma 100+ Česko a Evropa. Jejím cílem je expertní debata o reflexi historického vývoje ČR, postavení Česka v měnící se Evropě a měnícím se světě a vizích o možné budoucnosti naší země v příštích 100 letech.


17. listopadu 2018

Uctění památky 17. listopadu Albertov

Den boje za svobodu a demokracii a také Mezinárodní den studentstva si letos připomeneme na několika místech v Praze. Největší připomínková setkání se odehrají, jako již tradičně, na Albertově a na Národní třídě. Obě události organizují studenti a ponesou se v pozitivním duchu a bez politické agitace. Chceme poklidně oslavit tento významný svátek a nabídnout v průběhu celého dne diskuze, koncerty, divadla a vzdělávací program pro širokou veřejnost.


21. listopadu 2018

TRIMED JOB 2018

Jak na systém vzdělávání a který obor či působiště si vybrat? Odejít sbírat zkušenosti do zahraničí, nebo zůstat v českých nemocnicích? Řešení nabízí Veletrh práce 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy TRIMED JOB 2018.


22. listopadu 2018

Den otevřených dveří na MFF UK

Celodenní přehlídka všech studijních programů MFF UK (fyzika, matematika, informatika, učitelství) a jednotlivých oborů tradičně nabízí všem zájemcům podrobné a nejucelenější informace. Program přinese ochutnávku z odborných témat v podobě popularizačních přednášek, besedu o možnostech a podmínkách studia, po celý den pak informační stánky jednotlivých pracovišť fakulty.


22. listopadu 2018 – 23. listopadu 2018

Teologická konference „Služba církve a její řády”

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Církví československou husitskou Vás zvou na konferenci „Služba církve a její řády“ konanou 22.-23. listopadu 2018.


22. listopadu 2018 – 23. listopadu 2018

Cesty translatologie

Ústav translatologie FF UK ve spolupráci s Kruhem moderních filologů a za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR pořádá u příležitosti 55. výročí založení studijního oboru překladatelství a tlumočnictví v Praze mezinárodní workshop, který je zaměřen na prezentaci prací zejména studentů doktorských studijních programů, jejichž disertace se týkají translatologických témat, a to bez ohledu na filologickou oblast.


22. listopadu 2018

Možnosti studia ve Francii, Belgii a NIzozemí

Rádi byste v rámci svého studia vyjeli na studijní pobyt do Francie, Belgie či Holandska? Přijďte si poslechnout, s jakými zážitky a zkušenostmi se vrátili ti, kteří studovali na univerzitách právě v těchto zemích.


22. listopadu 2018

Vítání knihy: „Kulturní paměť a film. Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě“

Fakulta humanitních studií UK, Sociologické nakladatelství (SLON) a autorka knihy Irena Řehořová Vás srdečně zvou na vítání knihy „Kulturní paměť a film. Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě“.


23. listopadu 2018

Seminář komunikace prostřednictvím sociálních sítí

V semináři se účastníci dozvědí, co sociální sítě jsou a jak je mohou efektivně využívat pro prezentaci projektů a výsledků své práce. Je zaměřen na mírně pokročilé uživatele, kteří doposud nevyužívali sociální sítě jako komunikační médium s širší veřejností.


26. listopadu 2018

Konference „Sociální práce na rozhraní kultur”

Konference v přednáškách pozvaných hostů představí téma migrace v kontextu historie, současnosti a prognózy do budoucnosti. Nastíní sociální a kulturně hodnotové principy společenské soudržnosti v rámci migrace. Cílem konference je otevření diskuze s pozvanými hosty společně se studenty a to s důrazem na sociální aspekty migrace z pohledu: teologie, kulturologie, psychologie, sociální politiky, církve, vlivu médií. V rámci konferencí vystoupí s přednáškou i původní obyvatelé Sýrie, kteří mají s tématem migrace osobní zkušenosti.


27. listopadu 2018

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii (Ladislav Benyovszky)

Hostem pravidelného semináře Společnosti pro filosofickou antropologii bude Ladislav Benyovszky, který působí na Fakultě humanitních studií UK. Přednáška s názvem „Heideggerova přednáška Báseň (Das Gedicht) po padesáti letech“ se koná právě od 18:30 v Pražském kreativním centru v sále č. 219.


28. listopadu 2018

Cesta medicínou prof. Bohdana Pomahače

Prof. Bohdan Pomahač, světoznámý český plastický chirurg, který jako první v USA provedl transplantaci obličeje, bude hostem na 2. lékařské fakultě. O své práci i cestě medicínou promluví ve středu 28. listopadu od 16 hod. ve Velké posluchárně. Nejen pro studenty půjde o jedinečnou příležitost k setkání s obdivuhodnou a inspirativní osobností české a světové medicíny.


29. listopadu 2018

Křeslo pro Fausta

Jaké jsou novinky v léčbě oka? Zajímá vás, jaký zvuk má současná česká oftalmologie ve světě? Lze si na operačním sále zastepovat? Zajímají vás odpovědi nejen na tyto otázky? Přijďte 29. listopadu 2018 v 17.00 hodin do

Fausťáku – Akademického klubu 1. LF UK. Do pravidelného pořadu Křeslo pro Fausta tentokrát přijde přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA.


29. listopadu 2018

Rozpravy o robotické žurnalistice v ČTK

V listopadu se Rozpravy zaměří na robotizaci a automatizaci žurnalistiky. Nahradí novináře roboti? Nebo budou pouze jejich nezbytnými pomocníky? Jak jim mohou pomoci? Co všechno lze v novinářské praxi automatizovat a jaké postupy využívá ČTK už nyní? A jaké nevýhody zapojení algoritmů do žurnalistiky přináší?


1. prosince 2018

Konference Training day 2018: “Čas růst”

Zajímá Tě seberozvoj a rád/a objevuješ nové příležitosti k osobnímu růstu? Toužíš se rozvíjet v oblastech, které nejsou běžnou součástí každodenní výuky? Máš chuť se zúčastnit konference, která Ti poskytne nejen nové zkušenosti, ale též podněty k přemýšlení a sebeobjevování? Nevšední konference plná inspirativních přednášek a interaktivních workshopů zaměřených na pestré oblasti soft skills, osobního rozvoje a duševního zdraví.


3. prosince 2018 – 21. prosince 2018

Rorátní zpívání na schodech

Srdečně zveme studenty, pedagogy KTF 
a ostatní přátele a zaměstnance budovy v Thákurově 3 na pravidelné a již skoro tradiční krátké adventní zpívání na schodech. Bude se konat každý všední den s výjimkou dnů, kdy se konají rorátní mše a snídaně), a to od 8:20 na schodech před obrazem Panny Marie umístěným před děkanátem fakulty.


3. prosince 2018

70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv

U příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv vystoupí na FF UK zakladatel Human Rights Watch a obránce lidských práv Aryeh Neier. Slavnostní přednáška proběhne 3. prosince od 16:30 hod. O den později na ni naváže workshop, během kterého přední odborníci představí lidská práva v historických souvislostech i z pohledu dneška.


4. prosince 2018

Techniky duševní práce – jak se efektivně učit

Cílem semináře je seznámit se s technikami duševní práce a prohloubit své schopnosti zpracovávat informace. Zaměříme se na oblast učení se – jak si lépe pamatovat informace, jak účinně využívat mozkovou kapacitu, jak lze rozvíjet schopnost se soustředit a vytravat při studiu.


4. prosince 2018

Možnosti studia v USA a Kanadě

Seminář je určen všem, kteří zvažují vyjet na studijní pobyt do USA nebo Kanady. Seznámíme vás s typy programů, v rámci kterých je možné vycestovat, s příslušnými administrativními kroky i možnostmi financování.


5. prosince 2018

Poutní slavnost a Mikulášská

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy zve studenty, pedagogy, zaměstnance a přátele k poutní slavnosti fakulty (Neposkvrněné početí Panny Marie), kterou oslavíme při společné mši svaté v kapli Arcibiskupského semináře (kaple v kupoli.)


5. prosince 2018

Advent na UK

Srdečně zveme všechny studenty, zaměstnance a absolventy Univerzity Karlovy na tradiční vánoční setkáni na půdě rektorátu UK. Letos bude program spojen s mikulášskou nadílkou a chybět nebudou také dětské dílničky, proto neváhejte a přijďte si užít vánoční atmosféru s celou rodinou.

Přesný program akce bude zveřejněn v průběhu října.

VSTUP ZDARMA


6. prosince 2018

Přednáška prof. Seroussiho: „Sounds and Music of the Synagogue“

Etnomuzikologický program na Fakultě humanitních studií UK srdečně zve na přednášky nositele Izraelské státní ceny, profesora Edwina Seroussiho, který působí na Hebrew University of Jerusalem.


7. prosince 2018

Prorok evangelický Isaiáš prorokoval…

Konference o textologických, literárních a teologických otázkách knihy proroka Izaiáše


7. prosince 2018

Přednáška prof. Seroussiho: „Modes and Modality in Jewish Prayer: East and West“

Etnomuzikologický program na Fakultě humanitních studií UK srdečně zve na přednášky nositele Izraelské státní ceny, profesora Edwina Seroussiho, který působí na Hebrew University of Jerusalem.


8. prosince 2018

Svět pro příští generace: Poslední večeře

IV. ročník konference pro studenty a absolventy doktorských programů. Konference se uskuteční dne 8. 12. 2018 v budově Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.


11. prosince 2018 – 12. prosince 2018

Vůdce národa František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě

Mezinárodní konference při příležitosti 200. výročí narození a 115. výročí úmrtí F. L. Riegra ve dnech 11. a 12. prosince 2018. Nad konferencí převzal záštitu Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


11. prosince 2018

Workshop s Alešem Novákem a Danielou Vallega-Neu: Translating as an event

Společnost pro filosofickou antropologii krom semináře uspořádá v prosinci i workshop s názvem „Translating as an Event: A workshop with Daniela Vallega-Neu“, který se koná tradičně v Pražském kreativním centru (sál Minuta).


11. prosince 2018

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii (Filip Horáček)

Společnost pro filosofickou antropologii i v prosinci uspořádá úterní seminář, který se koná v Pražském kreativním centru. V úterý 11. prosince bude hostem Filip Horáček, který působí na Fakultě humanitních studií UK. Přednáška s názvem „Josefovy sny u Matouše 1-2“ se koná od 18:30 v Pražském kreativním centru (sál Minuta).


13. prosince 2018

Pražský den Radiologické společnosti ČLS JEP

Organizuje: Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a ohodnocena 4 kreditními body. 3. LF UK, 1. patro, posluchárna R. Konigové, Ruská 87, Praha 10


13. prosince 2018

Možnosti studia Japonsku a Číně

Seminář je určen všem, kteří zvažují vyjet na studijní pobyt do Japonska nebo Číny. Seznámíme Vás s typy programů, v rámci kterých je možné vycestovat, s příslušnými administrativními kroky i možnostmi financování.


13. prosince 2018

On the Mysteries of the Swiss Dual Vocational Education and Training

What are the economics of vocational education and training?

Is there a role for the government due to market and other failures? What are the roles of individual stakeholders from the education and employment sectors? Who bears the costs, benefits, and risks? How can the quality and relevance of vocational education and training be secured? What does academic research tell us, and what is the role of evidence-informed policy making?


18. prosince 2018

Vánoční koncert VUS UK

Tradiční koncert VUS UK v předvánočním čase bude mít letos nádech historie slavného města na slavném Canal Grande.

Zazní tvorba hudebních mistrů tzv. Benátské školy - např. Claudia Monteverdiho či Antonia Vivaldiho. Vrcholem večera bude Vivaldiho Gloria in D. Těšíme se na Vás!


5. ledna 2019

Den otevřených dveří na 1. lékařské fakultě UK

Pro zájemce o studium všeobecného a zubního lékařství i nelékařských oborů v sobotu 5. ledna 2019 od 10.00 do 13.00 připravila pražská 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Den otevřených dveří. Uchazeči o studium zde získají informace o fakultě a oborech, které lze na fakultě v akademickém roce 2019/2020 studovat, o přijímacím řízení i o studentském životě. Otevřena budou výjimečně také vybraná pracoviště fakulty.


11. ledna 2019 – 12. ledna 2019

131. reprezentační ples mediků

1. lékařská fakulta srdečně zve na 131. reprezentační ples mediků, který tradičně proběhne v nádherných prostorách paláce Žofín.

Vstupenky jsou od prosince 2018 k dispozici v pokladně děkanátu 1. LF UK (Kateřinská 32, Praha 2), v Paláci Žofín a pro studenty též v SMČ (Faustův dům, Karlovo nám. 502/40, Praha 2).


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Mgr. Pavla Satrapová


Univerzita Karlova

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika

tel. 224 491 679Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám