Program

Další ročník programu Jarní škola JUK plánujeme uskutečnit na jaře příštího akademického roku. Jak takový den na dvou fakultách probíhá se můžete podívat níže, kde je uveřejněn harmonogram minulého ročníku. Program nového ročníku bude uveřejněn několik týdnů před jeho konáním.


Aktuální harmonogram ke stažení zde

Úterý 24. 5. 2022

Úterní den nabídne hned dvě varianty programu.


1) EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (ETF) A FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD (FSV)


Evangelická teologická fakulta

Téma: Sloužit a slavit

Lokalita: budova ETF UK, Černá 646/9, 115 55 Praha 1

Čas: 10.00 – 13.00 hod.

Přednášející: PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D., Mgr. Alžběta Matochová, Ph.D., doc. Tabita Landová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.


Služba člověku v nouzi a slavení bohoslužeb patří k základním projevům křesťanství. Účastníci zakusí seminář, který bude mít dvě části. První se bude věnovat rozmanitým podobám sociální práce. Druhá se zaměří na slavení v prostoru a čase. Ukážeme si, jak a proč se v dějinách proměňovala podoba kostelů a jak křesťanství ovlivnilo naše dnešní prožívání času, i když do kostela nechodíme.


Časový harmonogram:

10.00-11.00 – Rozmanité podoby sociální práce (PP, AM)

11.00-12.00 – Slavení v prostoru a čase (TL, MV)

12.00-13.00 – Prohlídka budovy ETF:

Knihovna ETF – provádí ředitel knihovny Mgr. Pavel Moskala, Ph.D.

Kaple ETF – provádí studentská farářka Mgr. Jana Hofmanová


Fakulta sociálních věd

Téma: Válka na Ukrajině a mezinárodní společenství + workshop Mezinárodní vztahy

Lokalita: budova FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

Čas: 14.00 – 17.00 hod.

Přednášející: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.; workshop zorganizuje spolek FSV Stužák


Přednáška:

Válka na Ukrajině je mnohými vnímána jako zásadní předěl v mezinárodní politice po konci studené války. Na tomto setkání budeme se studenty diskutovat válku na Ukrajině z pohledu konfliktních vztahů mezi Ruskem a NATO, zájmů klíčových světových mocností i z pohledu širšího mezinárodního společenství a Organizace spojených národů. Rozbor války na Ukrajině nám poslouží i k ilustraci obecnějších problémů mezinárodní politiky v globalizované světě.


Workshop spolku Stužák:

Vztahy mezi jednotlivými státy, řešení jejich konfliktů, obhajoba vlastních zájmů, role a vliv mezinárodních organizací. S tím vším žáky seznámí workshop zaměřený na problematiku mezinárodních vztahů.2) KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA A MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA


Katolická teologická fakulta

Téma: 1)Lužičtí Srbové - seznámení s jazykem, kulturou a současností

2) Obraz Svaté země v raně středověkém cestopise aneb Akulfovo putování z Jeruzaléma až na konec světa

Lokalita: budova KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

Čas: 10.00 – 13.00 hod.

Přednášející: Mgr. Anna Kopová, Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.


Přednáška na téma Lužičtí Srbové:

Ve své přednášce by se přednášející ráda dotkla co možná nejvíce aspektů otázky obou Lužic a Lužických Srbů. Pokusí se krátce shrnout jejich historii, jazyk, kulturu, zmínit alespoň nejvýznamnější osobnosti a instituce a jejich vztah k Čechám. Vychází především z vlastních zkušeností dvousemestrální sorabistické stáže v Lipsku. Přednáška bude doplněna o zvukovou ukázku horní i dolní lužické srbštiny a vybranou literaturu k tématu.


Přednáška na téma Obraz Svaté země v raně středověkém cestopise aneb Akulfovo putování z Jeruzaléma až na konec světa:

Přednáška bude zaměřena na cestování do Svaté země v období raného středověku. Ústřední téma bude představovat spis De locis sanctis (O svatých místech) iroskotského mnicha Adamnana z kláštera na ostrově Iona. Adamnan ve svém díle zachytil cestu neznámého poutníka Arkulfa, který měl osobně navštívit Jeruzalém, z nějž pak dále putoval po dalších biblických destinacích. Výklad bude doplněn o ukázky ze středověkých rukopisů zachycující podobu staveb ve Svaté zemi.


Matematicko-fyzikální fakulta

Téma: Počasí a změna klimatu

Lokalita: budova MFF UK - Areál Troja, V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8

Čas: 14.00 – 17.00 hod.

Přednášející: Mgr. Michal Žák, Ph.D., Mgr. Zuzana Kluková, Mgr. Michal Belda, Ph.D.


Atmosféra je pro nás fyzikálním faktorem číslo 1. Její stav popisujeme jako počasí, které nás ovlivňuje doslova na každém kroku.

V rámci návštěvy se Katedry fyziky atmosféry se dozvíte, jak se počasí předpovídá, vyzkoušíte si fungování vybraných meteorologických

přístrojů a vyzkoušíte si i simulaci proudění v aerodynamickém tunelu. A věnovat se budeme i změně klimatu, kde mimo jiné naznačíme,

na co se připravit během tohoto století a ve společné diskuzi se zamyslíme nad možnostmi řešení tzv. klimatické krize.


Forma pojetí - 3 části:

1) o mezní vrstvě atmosféry + simulace proudění v aerodynamickém tunýlku

2) o počasí - návštěva meteorologické budky, experimenty s přístroji (termokamera, anemometr, tlakoměr ...) a přednáška se zaměřením na počasí

3) o změně klimatu - přednáška a následná aktivní debata s účastníkyStředa 25. 5. 2022


HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA A FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU


Husitská teologická fakulta:


Téma: Tajemství ugaritské korespondence

Lokalita: budova HTF UK, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4

Čas: 9.00 – 12.00 hod.

Přednášející: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.


O čem psal tehdy týrský panovník králi Ugaritu? Podařilo se ugaritské královně utéct? Přijďte se s námi vydat o pár tisíc let zpátky, na dobrodružnou cestu do jednoho z nejslavnějších starověkých měst Předního východu, a pokusit se poodhalit tajemství, která skrývá ugaritská korespondence. Budete si moci vyzkoušet práci se starověkými texty i jejich překlad, a na vlastní kůži se přesvědčit, že studium teologie rozhodně nemusí být nuda.


Fakulta tělesné výchovy a sportu:


Téma: Využití her ve sportovním tréninku

Lokalita: budova FTVS UK, José Martího 269/31, 162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Čas: 14.00 – 17.00 hod.

Přednášející: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.


Studenti se seznámí formou teoretického úvodu s možnostmi využití her jako tréninkového prostředku ve sportu. Poté si prakticky vyzkouší některé tréninkové hry zaměřené na rozvoj kondice a pro rozvoj kognitivních funkcí. Sportovní oblečení s sebou!Poslední změna: 30. květen 2022 12:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Mgr. Nicola Tyrpáková


Univerzita Karlova

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika

tel. 224 491 713Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám