Program

Program Jarní škola JUK se ani v tomto akademickém roce z důvodu koronavirové pandemie bohužel neuskuteční. Všem přejeme pevné zdraví a budeme se těšit na viděnou někdy příště.


Pokud Vás program i přesto zaujal a chtěli byste se ho případně zúčastnit v dalších letech, ponecháváme pro představu harmonogram z letního semestru předloňského akademického roku. Pro úplnost je však potřeba říci, že harmonogram se každý rok mění a programu se rovněž účastní i jiné fakulty.


Program ke stažení ZDE

Středa 22. 5. 2019

Středeční program nabídl hned dvě varianty.


1) Lékařská fakulta v Plzni:


Téma: Buněčný stalking: Oplození a vývoj embrya

Lokalita: Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76, Plzeň - Lochotín

Čas: 10.00 – 14.00 hod.

Akademický garant: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Přednášející: Ing. Jan Nevoral, Ph.D.


Studenti se ocitnou na semináři, který bude sestávat ze dvou částí. Tyto části na sebe nebudou navazovat, nýbrž se prolínat.

1. Promítání a brainstorming na téma spermie, vajíčko, oplození, embryo, o vzniku života.

2. Oplození vajíčka spermií, sledování oplození v reálném čase, s použitím živých pohlavních buněk a skutečného mikroskopu.2) Farmaceutického fakulta v Hradci Králové:


Téma: Stavba lidského těla a metody jejího měření

Lokalita: Farmaceutická fakulta UK, Univerzitní vzdělávací a výzkumné centrum, Zborovská 2089, 500 03, Hradec Králové

Čas: 10.00 – 15.45 hod.

Akademický garant: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

Přednášející: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D., Ing. Anežka Chlebková


10.00 hod. Praktikárna A 201 (první poschodí)

Úvod (doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.):

• přivítání, představení Univerzity Karlovy a Farmaceutické fakulty,

• uvedení programu celého dne.


Praktické cvičení: Stavba lidského těla a metody jejího měření. (PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.)

• minipřednáška před vlastní praktickou částí (seznámení s metodami a k tomu základní teorií)

• aplikace metod stanovení složení těla – antropometrie, bioimpedanční spektroskopie, dynamometrie


12.00 - 13.00 hod. – pauza oběd

13.00 - 14.30 hod. – exkurze Zahrady léčivých rostlin (ZLR) – Ing. Anežka Chlebková

• historie na ZLR,

• prohlídka sbírkového skleníku,

• prohlídka sušárny a skladu bylin,

• prohlídka venkovního areálu ZLR


14.45 – 15.45 hod. – řízená exkurze na FaF UK

• prohlídka Katedry analytické chemie

• prohlídka Katedry farmaceutické technologieČtvrtek 23. 5. 2019

Čtvrteční program proběhl v režii hned dvou fakult, a to Pedagogické fakulty (dopoledne) a Filozofické fakulty (odpoledne).


Pedagogická fakulta:


Téma: Přírodovědné pokusy běžného života se zapojením senzorů

Lokalita: Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1, R206a

Čas: 10.00 – 13.00 hod.

Akademický garant a přednášející: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.


Dopoledne plné přírodovědných pokusů má především jeden cíl – přinést účastníkům nový pohled na zdánlivě běžné věci a děje v našem okolí. Prostřednictvím série badatelských experimentů s vodou, vzduchem, ohněm, ale i vlastním tělem se účastníkům otevře mnoho zajímavých poznatků i námětů k přemýšlení. Řada pokusů bude rovněž vyhodnocována s pomocí elektronických senzorů. Po absolvování kurzu je možné, že se účastníci na svět budou dívat už pouze z pohledu testovatelných hypotéz.


Filozofická fakulta:


Téma: Leváctví nejen v pravěku a středověku

Lokalita: Knihovna Ústavu pro acheologii FF UK, Celetná 20, Praha 1, 1. patro, č. dveří 148

Čas: 14.00 – 17.00 hod.

Akademický garant a přednášející: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.


Přednáška na téma Leváctví nejen v pravěku a středověku je určena nejen 10 % leváků v současné populaci. Všímá si fenoménu leváctví z pohledu dnešního, ale snaží se i na konkrétních archeologických artefaktech prokázat výskyt levorukých v populaci nejstarších zemědělců v mladší době kamenné.


Poslední změna: 5. leden 2021 16:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Mgr. Nicola Tyrpáková


Univerzita Karlova

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika

tel. 224 491 713Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám