• JUK originální

JUK originální


!POZOR! Vzhledem k situaci a k nařízení hygienické stanice hlavního města Prahy, kdy je zrušena prezenční výuka od 21. 9. 2020, budou veškeré přednášky streamovány dle harmonogramu. Prosíme, nechoďte tedy osobně do Modré posluchárny. Registrovaní účastníci budou o podrobnostech informováni mailem.


Uvažujete o studiu na Univerzitě Karlově a chcete vědět, jak to na ní chodí? Zajímáte se o přírodní, lékařské nebo společenské vědy? Univerzita Karlova nabízí unikátní možnost účastnit se programu, který vás provede nejenom zajímavými zákoutími vědy, ale i samotné budovy této nejstarší středoevropské univerzity.Program Juniorská univerzita Karlova simulující studium na vysoké škole realizuje Centrum celoživotního vzdělávání, a to nově ve čtyřech zaměřeních - lékařském, společenskovědním, přírodovědném a humanitním zaměření, zpravidla od konce září do přibližně poloviny prosince. Program se vlivem rozdělení z původních dvou nově do čtyř zaměření zkrátil na dobu trvání 5ti týdnů, přičemž se souběžně v různých dnech konají dvě zaměření (konec září, říjen) a po jejich ukončení další dvě zaměření (listopad, začátek prosince). Program je určen pro studenty středních škol (v případě víceletých gymnázií pro vyšší stupeň). Účastníci stejně jako při nástupu na vysokou školu obdrží v úvodu programu index, do kterého je zaznamenávána docházka na jednotlivé přednášky, přičemž každý týden je uskutečněna jedna dvouhodinová přednáška příslušné fakulty v daném zaměření. Témata přednášek jsou průřezová podle zaměření jednotlivých fakult a jsou přizpůsobená věku studentů středních škol. V závěru programu obdrží úspěšný účastník osvědčení o absolvování programu, a to při slavnostním zakončení spojeném s komentovanou prohlídkou historického sídla Univerzity Karlovy simulujícím reálné promoce.


Program, jehož pilotní verze proběhla již v zimním semestru akademického roku 2015/2016, pokračuje i nadále a v akademickém roce 2020/2021 nabídne již své šesté pokračování s kapacitou 150 účastníků pro každé zaměření.


Registrace o všech zaměření programu (lékařského, společenskovědního, přírodovědného a humanitního) byla spuštěna! Registrovat se můžete do libovolného počtu zaměření.


Účast v programu je zdarma!


JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!


Zahájení 5. ročníku Juniorské univerzityPodpořeno projektem Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210


Poslední změna: 21. září 2020 15:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Mgr. Nicola Tyrpáková


Univerzita Karlova

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika

tel. 224 491 713Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám