• JUK originální

JUK originální


Program Juniorská univerzita Karlova simulující studium na vysoké škole realizuje Centrum celoživotního vzdělávání, a to ve čtyřech zaměřeních - lékařském, společenskovědním, přírodovědném a humanitním zaměření, zpravidla od konce září do přibližně poloviny prosince. Program je určen pro studenty středních škol (v případě gymnázií pro vyšší stupeň), každé z jeho zaměření probíhá 5 týdnů, přičemž se souběžně v různých dnech konají dvě zaměření (říjen, začátek listopadu) a po jejich ukončení další dvě zaměření (listopad, začátek prosince). Každý týden je tak uskutečněna jedna dvouhodinová přednáška příslušné fakulty v daném zaměření. Témata přednášek jsou průřezová podle zaměření jednotlivých fakult a jsou přizpůsobená věku studentů středních škol. V závěru programu obdrží úspěšný účastník prezenční formy programu osvědčení o absolvování programu, a to při slavnostním zakončení spojeném s komentovanou prohlídkou historického sídla Univerzity Karlovy simulujícím reálné promoce.


Program, jehož pilotní verze proběhla již v zimním semestru akademického roku 2015/2016, pokračuje i nadále a v akademickém roce 2023/2024 nabídne již své deváté pokračování. Program se bude opět konat pro určitý počet účastníků prezenčně a pro neomezený počet účastníků distančně, v podobě on-line přednášek. Registrace a odevzdání závazné přihlášky bude nutné pouze v případě účasti na prezenční formě programu. Pro účast na distanční formě registrace ani závazná přihláška vyžadována nebude.


Účast v programu je zdarma!


JUKni do vysokoškolských lavic i Ty!

Zahájení 5. ročníku Juniorské univerzity


Představení nových forem programu
Poslední změna: 3. listopad 2023 11:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Mgr. Nicola Tyrpáková


Univerzita Karlova

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika

tel. 224 491 713Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám