e-JUK (e-learning)

e-JUK představuje virtuální výukové prostředí e-learningového prostředí Moodle v české a také anglické verzi. Cílem je zpřístupnění elektronické verze vzdělávacích a vědeckovýzkumných přednášek doplněných o další e-learningové prvky jako jsou diskuzní fóra, plnění vědomostních úkolů a testů atd. Zpracovány takto nebudou pouze přednášky z prezenční formy JUK, ale také další možná témata, která by podávala studentům zajímavé informace z prostředí vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově. Tato forma je vhodná především pro ty studenty středních škol, kteří se nemohou účastnit JUK v prezenční formě, např. z časových nebo jazykových důvodů či z důvodu vzdálenosti bydliště od Karolina.Poslední změna: 22. říjen 2020 11:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Mgr. Nicola Tyrpáková


Univerzita Karlova

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika

tel. 224 491 713Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám