• Virtuální JUK

Virtuální JUK

O projektu

Rozšíření programu Juniorská univerzita Karlova probíhá na základě zapojení do projektu Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV.


Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Termín realizace: 12/2017-05/2021 (42 měsíců)

Více informací o projektu zde


V rámci projektu jsou plánovány čtyři klíčové aktivity:


KA1 - Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění "HR Award"


KA2 - Řízení projektu


KA3 - Strategické nastavení a rozvoj systému vnitřního hodnocení vědecké činnosti na UK


KA4 - Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje na UK


Centrum celoživotního vzdělávání, které je organizátorem programu Juniorská univerzita Karlova, se podílí v rámci projektu na realizaci klíčové aktivity 4 - Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje na UK.


Strategické nastavení aktivit bude zacíleno na všechny oblasti popularizace vědecké práce na UK a jejích výsledků směrem k veřejnosti. Pro tento cíl bude v rámci KA4 změněna a doplněna komunikační, PR i marketingová strategie. Zároveň budou více využity mediální platformy, které využívá více mladší publikum - webové prostředí a sociální sítě. V rámci popularizace vědy směrem k cílovým skupinám i veřejnosti obecně se bude jednat o dílčí aktivity, které budou odrážet potřeby této činnosti UK.Podpořeno projektem Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210Poslední změna: 3. duben 2019 14:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Mgr. Pavla Satrapová


Univerzita Karlova

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika

tel. 224 491 679Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám