• Virtuální JUK

Virtuální JUK

O projektu


Od prosince 2017 do konce května 2021 byl program Juniorská univerzita Karlova zapojen do projektu Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů va VaV, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210. V rámci tohoto projektu tedy kromě tradiční podzimní formy programu vznikla i jeho jarní varianta, zaměřena na fyzickou návštěvu jednotlivých fakult UK, známa jako Jarní škola JUK. V rámci projektu byly rovněž vytvořeny dvě pod-aktivity projektu, a to e-JUK, tedy elearning, a i-JUK představující mobilní aplikaci.


Více informací o projektu zde


Představení nových forem programu
Podpořeno projektem Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210Poslední změna: 12. srpen 2021 12:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Mgr. Nicola Tyrpáková


Univerzita Karlova

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika

tel. 224 491 713Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám