• Jarní škola JUK

Jarní škola JUK


Novinkou v letošním akademickém roce byl program “Jarní škola JUK”, který se uskutečnil ve dnech 16. a 17. května 2018 s kapacitou 20 - 25 účastníků pro každý den.


Ideou tohoto programu, který plánejeme uskutečnit i na jaře příštího akademického roku 2018/2019, je jistá návaznost na původní přednáškový koncept Juniorské univerzity konající se vždy v zimním semestru, avšak tentokrát studenti navštíví přímo budovy a prostory fakult Univerzity Karlovy či jejich přidružená pracoviště. Tím program neztratí svůj vzdělávací aspekt, ale doplní celý koncept praktickou částí výuky ve formě návštěvy laboratoří, knihoven nebo dalších zajímavých prostor, které jednotlivé fakulty nabízí.Každý z uvedených dnů byl věnován dvěma fakultám s tím, že během dne účastník navštíví jednu fakultu v dopoledních a jednu v odpoledních hodinách. Pilotní verze programu se zúčastníly čtyři fakulty. Středa 16. 5. 2018 patřila Fakultě sociálních věd a Právnické fakultě a ve čtvtek 17. 5. 2018 středoškoláci navštívili Fakultu tělesné výchovy a sportu společně s Přírodovědeckou fakultou.


Podrobnější informace, přihlášku a časový a obsahový harmonogram jednotlivých dnů naleznete v podzáložce Program.


Účast v projektu je zdarma!


Nenechte si ujít skvělou příležitost strávit jeden den na fakultách Univerzity Karlovy a okusit, co jednotlivé fakulty nabízejí a proč na začít studovat!


Podpořeno projektem Zkvalitnění strategického řízení na UK v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210

Poslední změna: 14. červen 2018 09:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Mgr. Pavla Satrapová


Univerzita Karlova

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika

tel. 224 491 679Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám