Lékařské zaměření


Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky lékařského zaměření se konají vždy v pondělí v čase od 17.00 do 18.30 hod.


26. září – Stand-up for Science: Zahájení 9. ročníku Juniorské univerzity Karlovy na Národním finále vědecké show FameLab

Úterý 17.00–19.00 hod., Fakulta humanitních studií UK, Pátkova 2137/5, Praha 8


Vůbec poprvé se uskuteční zahájení našeho programu pro všechna zaměření společně, a to v rámci Národního finále vědecké show FameLab Přivítání účastnic a účastníků se neujme nikdo jiný než rektorka univerzity prof. Milena Králíčková.


FameLab je soutěžní vědecká stand-up přehlídka, která se letos podruhé odehraje na půdě Univerzity Karlovy a v České republice proběhne již po třinácté, patří tak k nejstarším vědeckým show u nás. Rozhodně však neztrácí mladého ducha, a proto jsem nadšení, že akci bude hostit Fakulta humanitních studií, moderní a inovativní pracoviště spojující humanitní disciplíny s přírodními a lékařskými vědami.


Soutěžícím musí stačit pouze 3 minuty na to, aby dokázali vysvětlit vědecký problém a současně zaujmout odbornou porotu a diváky v sále. Nebudou to mít vůbec jednoduché – mohou spoléhat jen na své charisma a svůj výstup doprovodit pouze pomůckami, které si sami přinesou na jeviště.

Přijďte zjistit, že i věda může být zábava!


2. října – 1. lékařská fakulta: Anatomie v moderní medicíně

Pondělí 17.00–18.30 hod.


Přednáška má za úkol představit obor anatomie, její stručnou historii, současnost i budoucnost. Představí také způsob její výuky na Anatomickém ústavu 1. LF UK, propojení s klinickými a vědeckými obory. Cílem přednášky je seznámit posluchače s jedním z hlavních předmětů prvního ročníku medicíny a ukázat možnosti, které nabízí.


Přednášející:

MUDr. Květoslav Červený vystudoval obor Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako sekundární lékař na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a FN v Motole. Na Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty působí již od dob studia a v současné době je zastává pozici asistenta praktických cvičení anatomie.


9. října – 3. lékařská fakulta: Postavení pacientů v českém zdravotnictví

Pondělí 17.00–18.30 hod.


Prezentace uvádí historické kořeny práv pacientů při poskytování zdravotní péče i historické proměny postavení lékaře. Analyzuje vliv lékařských zločinů holocaustu na posílení práv pacientů v druhé polovině XX. stolení a detailně prezentuje práva pacientů v českém systému včetně praktických příkladů.


Přednášející:

MUDr. David Marx, Ph.D. absolvoval 1. LF UK v roce 1984 a pracoval jako pediatr ve FN Královské Vinohrady v Praze (FNKV), kde získal I. a II. atestaci z pediatrie. V roce 1992 v rámci stipendia Britské rady pracoval na Universtity of Birmingham v UK. Od roku 1993 se systematicky věnuje problematice kvality ve zdravotnictví, spoluorganizoval několik projektů USAID věnovaných této problematice, pracoval jako náměstek ředitelky FNKV pro kvalitu péče a jako poradce ministrů zdravotnictví pro kvalitu. V roce 1998 během Tošovského vlády působil na MZ jako vrchní ředitel kabinetu ministryně. V témže roce spoluzakládal Spojenou akreditační komisi ČR (SAK ČR) - organizaci, která posuzuje kvalitu a bezpečí v nemocnicích a léčebnách v ČR a stal se členem Správní rady Joint Commission International (JCI), organizace provádějící mezinárodní hodnocení kvality zdravotnických zařízení. Pracoval jako konzultant v řadě nemocnic v ČR v rámci jejich přípravy k akreditaci SAK ČR i JCI.

V roce 2006 obhájil dizertační práci na téma Mimořádné události při poskytování zdravotní péče v ČR. Od roku 2003 pracuje v poradních orgánech MZ pro kvalitu zdravotní péče. Na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vyučuje veřejné zdravotnictví a dětské lékařství. Na 3. lékařské fakultě UK vede kursy zaměřené na nácvik komunikačních dovedností pro studenty lékařství. V současnosti je ředitelem SAK ČR, konzultantem a auditorem SAK ČR a mezinárodním konzultantem Joint Commission International (kvalita zdravotní péče a bezpeční zdravotnictví). V rámci 3. LF UK působí jako proděkan pro studium a výuku a jako vedoucí Kabinetu veřejného zdravotnictví. V letech 2001–2010 předseda Akademického senátu 3. LF UK. V červnu 2010 byl ministryní spravedlnosti jmenován znalcem pro oblast řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví.


16. října – Lékařská fakulta v Plzni: Porod

Pondělí 17.00–18.30 hod.


Přednáška na téma Porod posluchače provede základní porodnickou terminologií, procesem fyziologického porodu a péčí o rodičku a plod v době porodu. Nahlédneme společně do tajů procesu vlastního zrození a v následující diskuzi můžeme otevřít jakékoli zajímavé porodnické téma… A není jich málo. Těším se na společné setkání.


Přednášející:

Doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D. působí jako přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň a LF UK v Plzni s 21letou praxí v oboru. Hlavní oblastí expertízy a odborného zájmu je subspecializace onkogynekologie a robotické chirurgie, ve které je proktorem pro ČR. Ve volném čase je fotograf, cyklista a cestovatel.

Přijďte si poslechnout přednášku na téma porodu, jedinečného okamžiku, který Vás vtáhne a kvůli kterému se dáte na dráhu gynekologa-porodníka… i když nakonec, nebo právě proto, si zvolíte jinou subspecializaci.


30. října – 2. lékařská fakulta: Biologie nádorů mozku – implikace pro budoucí léčbu

Pondělí 17.00–18.30 hod.


Přednáška bude pojednávat o biologické podstatě nádorů centrálního nervového systému (CNS). Co víme o tom, proč a jak vznikají? Čím vším nádor v dutině lební vadí a proč není snadné poznat pacienta s nádorem mozku v časných stadiích? A proč je prognóza pacientů s maligními nádory CNS i při současných léčebných možnostech tak neuspokojivá? Klíčem pro efektivní léčbu v budoucnu je poznání molekulárně genetického pozadí nádorového bujení a pak jeho cílená léčebná blokáda. Během přednášky však bude nabídnuta také řada odpovědí na mnohem jednodušší otázky, třeba co to ten zhoubný nádor vůbec je.


Přednášející:

Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, od promoce dosud pracuje v Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze. Postgraduální doktorské studium biomedicíny absolvoval v oboru Neurovědy. V roce 2006 byl jmenován docentem UK pro obor patologie a v roce 2014 jejím profesorem. Odborně se profiluje hlavně v neuropatologii (nádory a pseudotumory nervového systému, problematika farmakorezistentní epilepsie) a pak diagnostikou a výzkumem neuromuskulárních chorob. Je hlavním autorem a editorem nové celostátní učebnice Patologie pro lékařské fakulty. Publikoval více než 130 primárních odborných publikací, je spoluautorem mezinárodní učebnice Neuropathology vydané v Cambridge University Press a také autorem několika kapitol v českých i zahraničních monografiích. Od roku 2010 je šéfredaktorem časopisu Česko-slovenská patologie, je členem redakční rady mezinárodního časopisu Molecular Medicine Reports a časopisu Česká revmatologie. Opakovaně stážoval v zahraničí (Stanford University, California, USA; Baylor College of Medicine – Houston, Texas, USA; Universität Freiburg, Německo). Je nositelem několika národních i zahraničních ocenění za vědeckou a pedagogickou práci, mimo jiné ocenění Česká hlava z roku 2004.


Hosté: William Golas a Martin Stanek, studenti 2LF


6. listopadu – Lékařská fakulta v Hradci Králové: Jak léčí současná oftalmologie?

Pondělí 17.00–18.30 hod.


Přednáška je věnována pokrokům v konzervativní i chirurgické léčbě základních očních chorob – šedý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukom), refrakční vady a onemocnění zadního očního segmentu (sklivec a sítnice).


Přednášející:

Prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., FEBO pracuje na Lékařské fakultě UK a ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na Oční klinice. Absolvovala Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové (1995), a poté nastoupila na Oční kliniku v Hradci Králové jako postgraduální studentka. Jako pedagožka pracuje od r. 2000, od r. 2007 jako zástupkyně přednosty pro výuku a od r. 2018 jako proděkanka pro výuku všeobecného lékařství. V klinické praxi se zabývá elektrofyziologií zraku, chorobami sítnice, syndromem suchého oka a nitroočními záněty, věnovala se i chirurgii zevního a předního očního segmentu. Publikuje zejména v oblasti elektrofyziologie zraku a onemocnění sítnice.

Poslední změna: 30. říjen 2023 11:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Mgr. Nicola Tyrpáková


Univerzita Karlova

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika

tel. 224 491 713Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám