Přírodovědné zaměření

Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky přírodovědného zaměření se konají vždy v pondělí v čase od 17.00 do 18.30 hod.


26. září – Stand-up for Science: Zahájení 9. ročníku Juniorské univerzity Karlovy na Národním finále vědecké show FameLab

Úterý 17.00–19.00 hod., Fakulta humanitních studií UK, Pátkova 2137/5, Praha 8


Vůbec poprvé se uskuteční zahájení našeho programu pro všechna zaměření společně, a to v rámci Národního finále vědecké show FameLab Přivítání účastnic a účastníků se neujme nikdo jiný než rektorka univerzity prof. Milena Králíčková.


FameLab je soutěžní vědecká stand-up přehlídka, která se letos podruhé odehraje na půdě Univerzity Karlovy a v České republice proběhne již po třinácté, patří tak k nejstarším vědeckým show u nás. Rozhodně však neztrácí mladého ducha, a proto jsem nadšení, že akci bude hostit Fakulta humanitních studií, moderní a inovativní pracoviště spojující humanitní disciplíny s přírodními a lékařskými vědami.


Soutěžícím musí stačit pouze 3 minuty na to, aby dokázali vysvětlit vědecký problém a současně zaujmout odbornou porotu a diváky v sále. Nebudou to mít vůbec jednoduché – mohou spoléhat jen na své charisma a svůj výstup doprovodit pouze pomůckami, které si sami přinesou na jeviště.

Přijďte zjistit, že i věda může být zábava!


13. listopadu – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: Programovaná buněčná smrt jako žádoucí i nežádoucí cíl působení léčiv

Pondělí 17.00–18.30 hod.


Programovaná buněčná smrt, jejíž nejznámější a nejvýznamnější typ představuje tzv. apoptóza, je regulovaný proces, který zajišťuje odstranění nadbytečných, poškozených nebo infikovaných buněk v těle. Probíhá skrze specifické signální dráhy, které vedou k rozpadu buněčných struktur a eliminaci buňky bez způsobení zánětlivé reakce. Představuje významný cíl a prostředek působení mnoha typů léčiv. Žádoucí účinky léčiv na programovanou buněčnou smrt zahrnují například jejich schopnost aktivovat apoptózu v nádorových buňkách a přispívat k potlačení růstu nádorů. Mohou také pomáhat regulovat imunitní odpověď a eliminovat poškozené nebo infikované buňky. Naopak nežádoucí účinky léčiv na programovanou buněčnou smrt mohou zahrnovat nekontrolovanou aktivaci apoptózy ve zdravých buňkách, což může vést k toxickým účinkům na tkáně a orgány. To může vyvolat vedlejší účinky, jako je snížená tvorba krve, poškození zažívacího, kardiovaskulárního nebo nervového systému. Je důležité, aby byly léky navrženy tak, aby minimalizovaly tyto nežádoucí účinky a zároveň posilovaly programovanou buněčnou smrt v patologických buňkách.


Přednášející:

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (nar. 1976) působí na katedře biochemických věd Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V letech 2014–2022 byl děkanem fakulty, nyní je proděkanem pro vnitřní záležitosti, projektovou činnost a strategický rozvoj fakulty. Dále působí jako vedoucí Výzkumné skupiny molekulární a buněčné toxikologie. Vystudoval farmacii (Mgr., PharmDr.), doktorát (Ph.D.) má z farmakologie a toxikologie. Absolvoval postdoktorandský pobyt na Institute for Cardiovascular Research v Amsterdamu.

Jeho hlavní výzkumné zaměření zahrnuje kardiovaskulární a onkologickou molekulární biologii, farmakologii, toxikologii a výzkum nových potenciálních kardioprotektivních a protinádorových léčiv. Profesor Šimůnek je autorem více než 80 publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech a jedné mezinárodní patentové přihlášky. Jako pedagog garantuje na Farmaceutické fakultě výuku molekulární biologie a genetiky pro studenty farmacie a laboratorní diagnostiky; je členem oborových rad několika doktorských studijních programů a školitel studentů doktorského studia.

Profesor Šimůnek je členem řady profesních společností a komisí, včetně ceny Česká hlava, Vědecké rady Univerzity Karlovy nebo redakční rady mezinárodního časopisu BBA General Subjects.


20. listopadu – Matematicko-fyzikální fakulta: Extrémy počasí jak je neznáme, aneb kam nás posouvá změna klimatu?

Pondělí 17.00–18.30 hod.


Dopady prohlubující se změny klimatu pociťují lidé doslova na celém světě. Ale zatímco dříve jsme o nich slýchali hlavně ze vzdálenějších zemí, v současnosti se nás dotýkají naplno – ať už jde o nesnesitelná vedra, extrémně silné bouře s kroupami obřích rozměrů a nebo lesní požáry, které letos zásadně ovlivnily dovolenou mnoha Čechů, například v Řecku.

Některé extrémy jsou ale před zraky široké veřejnosti skryty nebo se naplno projeví v blízké budoucnosti. Do jakých neprobádaných končin nás posune změna klimatu?


Přednášející:

Doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. se narodil v roce 1978 v Třebíči a vystudoval meteorologii a klimatologii na MFF UK, v roce 2022 se zde stal docentem v oboru meteorologie. Nyní působí na Katedře fyziky atmosféry, kde se věnuje především problematice změny klimatu, specifik podnebí měst nebo synoptické meteorologii a předpovědi počasí. Znát ho můžete rovněž z obrazovek České televize nejen z relací o počasí.


27. listopadu – Přírodovědecká fakulta: Demografické stárnutí v Česku a možné dopady v oblasti zdravotních služeb

Pondělí 17.00–18.30 hod.


Obyvatelstvo Česka stárne a tento trend bude pokračovat i v dalších dekádách. Jedná se o jednu z největších a nejaktuálnějších výzev, před kterou naše společnost stojí, dotýká se tak každého z nás. Ukážeme si, jaké příčiny stojí za proměnou věkové struktury obyvatelstva Česka, jakým tempem „stárneme“ a jak lze stárnutí měřit. V druhé části zaměříme pozornost na dopady stárnoucího obyvatelstva v oblasti zdravotních služeb, neboť stárne nejen samotné obyvatelstvo, čímž se mění i objem, intenzita i struktura poptávky po zdravotních službách, ale také samotní zdravotničtí pracovníci – v mnohých oborech lze již nyní sledovat problémy s odpovídající generační obměnou těchto pracovníků. Měnící se věková struktura tak výrazně ovlivňuje otázku čerpání, poskytování a tím i dostupnosti zdravotních služeb. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jakým způsobem mohou být přenášeny vědecké poznatky do reálné praxe a jak lze pomocí nich předcházet potenciálním problémům spojených například právě s omezenou dostupností zdravotnicích služeb.


Přednášející:

Doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. studoval na katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde od roku 2007 působí jako vědecký a pedagogický pracovník; v roce 2023 byl jmenován docentem v oboru demografie. Je dlouholetým členem Hlavního výboru České demografické společnosti a od roku 2022 jejím předsedou. Ve své odborné činnosti se zaměřuje především na aplikovanou a regionální demografii, resp. analýzu demografického stárnutí a jeho možné dopady do oblasti veřejných služeb. Je úspěšným řešitelem aplikovaných grantových projektů, členem tuzemských i mezinárodních projektových týmů, stejně jako člen rezortních pracovních skupin a odborných komisí.


4. prosince – Fakulta tělesné výchovy a sportu: Stres pomocník nebo zabiják?

Pondělí 17.00–18.30 hod.


Často máme tendenci stres chápat pouze v jeho negativní konotaci. Nicméně jako skoro vše, tak i stres má dvě tváře. Tu, která může podpořit vznik onemocnění a škodí nám, ale i tu, která z nás dělá super-lidi a umožňuje nám přežít a adaptovat se na neuvěřitelné životní environmentální, fyzické i psychické podmínky. Pojďme si ukázat, jakým způsobem stres působí na naše tělo a proč nám někdy život zachraňuje a jindy nám ho pomalu ničí. Ukážeme si i pár jednoduchých cviků, které nám pomohou zvládnout emoční stres.


Přednášející:

Doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D. je vedoucí výzkumné skupiny Biochemicko-genetické markery a působí na katedře biomedicínského základu v kinantropologii. Zaměřuje se na biochemické a analytické metody ke studiu a pochopení procesů v našem těle.

Poslední změna: 4. září 2023 11:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Mgr. Nicola Tyrpáková


Univerzita Karlova

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika

tel. 224 491 713Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám